Thursday, 24 December 2009

Seminar Architectural Identity of the East Cost Regions, 23 December 2009, Universiti Malaysia Kelantan

Seminar ini merupakan antara seminar yang paling succes yang pernah saya hadiri. Dengan bilangan peserta yang minimum, kertas kerja yang menarik dan moderator yang hebat telah memntapkan lagi pengisian seminar disamping dapat mencapai hasrat pennganjur seminar, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan mencari wahana yang boleh dijadikan panduan untuk perancangan penubuhan program Seni Bina. Tiga kertas kerja dibentangkan oleh Prof Madya Dr. Syed Ahmad Iskandar Syed Ariffin (UTM),AR. Mastor Surat (UKM) dan Prof Madya Dr. Nik Ismail Azlan(UiTM). Moderator yang hebat, Prof Madya Dr. Abu Hassan Hasbullah (UM) pula sentiasa melontar sindiran yang berhakikat dan logik difikirkan. Topik seminar membincangkan krisis dan pencarian identiti senibina Malaysia. Memfokuskan sejarah dan pengaruh senibina semasa, semua pembentang dan moderator khususnya telah membuka satu perspektif dan pandangan yang telus dan amat berani terhadap senario semasa senibina dan rupa bandar Malaysia. Kejanggalan, cedokan barat, ledakan idea dan pengaruh teknologi, peminggiran senibina tradisional dan pemalsuan identiti mewarnai perbincangan dan percambahan minda sepanjang seminar sehari ini. Seminar ini dihadiri oleh ahli akademik, profesional, pelajar, kontraktor dan kalangan artisan seperti pelukis dan pengukir. Banyak ilmu diperolehi dan paling istimewa adalah penerokaan khazanah maksud pertukangan kayu rumah tradisi. Syabas kepada UMK, semoga seminar ini akan diadakan lagi. Terima kasih kepada lauk pauk yang dihidang, nasi kerabu dan laksam memang paling enak.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.